?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Flag Next Entry
Симферопольские фотографы рассказали своим севастопольским коллегам о нюансах портретной фотографии
я студия
slonos
http://www.seva100pol.com/news/view/simferopolskie_fotografi_rasskazali_svoim_sevastopolskim_kollegam_o_nyuansah_portretnoy_fotografii_i_vliyanii_razmera_obektiva_na_gizn_i_tvorchestvo_novost_ot_13_12_2011_novosti_sevastopolya#.Tuc8BmELP44.vk